Wednesday, July 3, 2013

癸巳五月廿三

《癸巳年。戊午月。丁卯日》
30-6-2013 Sunday

星期日,爸爸很忙。


小柔和媽媽玩好了。


晚上還得去開會,我的星期日是超級忙的,非常多人都體會不了或感受不了。
其實嘛,誰規定星期日非放假不可的?若全世界放假,誰來服務那些假日吃飯旅遊的人?
這工作的規制沒有分貴賤的。

連接分享


第六屆馬來西亞華夏文化生活營
9月14日 8:00
Chin Swee Temple, Genting Highlands
  • Cheng See Sin
  • 張慈雪
  • Chang Yon Tian
  • Kong Chee Huat
  • Ahkew Lee
  • Ong Khai Yin
  • Jocelyn Ting

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...